Dogodki

Razlika med računovodskimi in davčnimi predpisi pri zaključku poslovnega leta

Razlika med računovodskimi in davčnimi predpisi pri zaključku poslovnega leta

Organizacije morajo, poleg poročanja poslovodstvu, obvezno poročati za namene državne statistke (AJPES) in  za davčne namene (FURS).

Na webinarju bomo, med drugim, pojasnili:

 • pojme davčna bilanca,  davčne olajšave, davčno priznani in nepriznani odhodki, …
 • razliko med poslovnim letom, računovodskim letom, davčnim letom,…ki jih morajo poznati vsi, ki  aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju različnih aktivnosti, ki omogočajo, da organizacija nemoteno posluje: poslovodstvo, računovodstvo, davčni strokovnjaki, finančniki, nabavniki, prodajniki, …

Vsaka organizacija, ki posluje, ima obveznost vodenja poslovnih knjig, to pomeni,  da morajo biti vsi poslovni dogodki (nakup, prodaja, plačilo…) ustrezno zabeleženi v poslovne knjige. Poslovne knjige morajo biti vodene skrbno, pregledno in pravilno, saj so osnova za pravilno, ustrezno in kvalitetno poročanje. (Med organizacije z obveznim poročanjem spadajo tudi na fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so registrirani bodisi kot s.p., ali pa osebe, ki opravljajo poklic kot svojo dejavnost kot so zdravniki, notarji, odvetniki, kulturniki, športniki…).

TERMIN in KRAJ WEBINARJA

 1. februar 2024, od 10.00 do 13.00 ure, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

PROGRAM

 • DAVČNA BILANCA IN RAČUNOVODSKA PRAVILA VODENJA POSLOVNIH KNJIG:
  • Kako je računovodstvo povezano z davčnimi predpisi?
  • Kakšne sisteme in pravila vodenja poslovnih knjig imamo in kako le ti vplivajo na davčno bilanco ob zaključku leta?
  • Kako datumi na dokumentih vplivajo na knjiženje v poslovne knjige in na davčno bilanco ob zaključku leta?
 • VERODOSTOJNA KNJIGOVODSKA LISTINA:
  • Kako  prepoznati verodostojno knjigovodsko listino?
  • Kaj pomeni elektronska knjigovodska listina?
  • Kako verodostojna knjigovodska listina vpliva na davčno bilanco in davčni obračun ob zaključku leta?
 • RAČUNOVODSKE IN DAVČNE KATEGORIJE:
  • Kaj je strošek / zaloga / investicija?
  • Računovodske kategorije (osnovna sredstva, stroški, zaloge, odhodki, izdatki, prihodki, prejemki , dobiček / izguba)
  • Davčne kategorije  (davčno priznani  in nepriznani prihodki in odhodki, davčne olajšave, davčna osnova, davčna stopnja)
 • PODROBNEJE O VSEBINI DAVČNEGA OBRAČUNA OB ZAKLJUČKU LETA:
  • Kako se izpolnjuje  davčni obračun za organizacije npr. podjetja, društva, zavodi  (DDPO-O) in  davčni obračun za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (DDEJ-O)?
   • Normiranci
   • Organizacije, ki vodijo poslovne knjige po dejanskih prihodkih in dejanskih odhodkih
  • Katera so najpogosteje uporabljena polja v DDPO-O in DDEJ-O?

WEBINAR JE NAMENJEN računovodjem zasebnega in javnega sektorja, računovodjem v računovodskih servisih in drugih računovodskih službah, ki vodite skupno računovodstvo za več pravnih oseb in boste pripravljali zaključna poročila in zaključne davčne obračune za poslovno leto. Namenjen je vsem, ki se želite seznaniti  z razlikovanje med davčnimi in računovodskimi pojmi in predpisi , ki se uporabljajo ob zaključevanju leta.

PREDAVATELJICA: Biserka Šubelj, univ.dipl.ekon., davčna svetovalka, z licenco pri Zbornici davčnih svetovalcev Slovenije. Je tudi višješolska predavateljica za davke in računovodstvo ter avtorica številnih priročnikov in uspešna predavateljica.  V letu 2012 je pridobila naziv potrjena članica v komisiji za potrjevanje poklicne kvalifikacije za računovodja/knjigovodja. Njena predavanja so po ocenah udeležencev dinamična, kratka in jedrnata ter zelo praktična.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 140,00 EUR + 22% DDV. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2024-14 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike. 

Račun boste prejeli po zaključku webinarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Datum: 13. 2 2024,

Ura: od 10.00 do 13.00

Lokacija: dogodek na spletu

Cena webinarja je 140,00 EUR + 22% DDV. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Več o dogodku najdete tukaj.