Novice

Ste vedeli, da po dveh letih delo samodejno postane za nedoločen čas?

Imam vprašanje glede delovnega prava, in sicer kakšne so moje pravice in obveznosti glede odpovedi delovnega razmerja? Pogodba za določen čas mi je potekla že pred enim letom, delodajalec pa mi ni predložil nove pogodbe, niti mi ni odrekel dela. Ali torej veljajo pravila, kot da bi imel pogodbo za nedoločen čas? Kakšne so moje obveznosti, če dam odpoved? Ali imam odpovedni rok? Ali imam pravico do nadomestila na zavodu za zaposlovanje? Mitja J.

Ste vedeli, da po dveh letih delo samodejno postane za nedoločen čas?

Pravnik na dlani odgovarja:

Pogodba za določen čas se lahko sklepa najdlje za obdobje dveh let – lahko se sicer razdeli na več pogodb, vendar je najdaljše obdobje dela za določen čas pri delodajalcu dve leti. Pogodba za določen čas pa skriva tudi nekatere podrobnosti, ki jih delavci ne poznajo, a so zanje izjemno pomembni. 

Ena od podrobnosti je prav ta, da se pogodba za določen čas samodejno spremeni v pogodbo za nedoločen čas, če delavec opravlja delo naprej tudi po tem, ko se pogodba za določen čas izteče. Prav to je značilnost tudi v vašem primeru. 

To ureja 54. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki pravi naslednje:

Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom ali kolektivno pogodbo ali če ostane delavec na delu tudi po poteku časa, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, se šteje, da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. 

Delavec lahko v takšnem primeru od delodajalca zahteva izstavitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas ter to pravico uveljavlja tudi na delovnem sodišču. 

Vaša pogodba se je torej samodejno spremenila v pogodbo za nedoločen čas. Seveda predpostavljamo, da vam delodajalec izplačuje vsa po zakonu potrebna izplačila – plačo, regres in podobno. 

Sprašujete, kakšna so pravila glede odpovedi – ta so enaka, kot ste imeli navedeno v sklenjeni pogodbi za določen čas. Če v pogodbi niste imeli navedenega odpovednega roka, velja zakonski odpovedni rok, ki ga določa 94. člen ZDR-1 (minimalni odpovedni roki).

Prvi odstavek določa, da je odpovedni rok v primeru odpovedi delavca 30 dni. Lahko je dogovorjen daljši odpovedni rok, ki pa ne more biti daljši od 60 dni. Ponavadi je odpovedni rok 30 dni in začne teči prvi naslednji dan od vročitve odpovedi. Vsekakor pa je mogoč dogovor med delavcem in delodajalcem tudi za krajši odpovedni rok, kar pa mora biti sporazumno. 

Morate pa se zavedati, da v primeru vaše odpovedi delovnega razmerja ne boste mogli uživati ugodnosti na zavodu za zaposlovanje in ne boste prejemnik denarnega nadomestila.

Več si lahko preberete tukaj.

Tudi maja manj brezposelnih
06. junij, 2024