Dogodki

Terjatve - upravljanje in izterjava

Terjatve - upravljanje in izterjava

Na webinarju vam bo Dida Volk, sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, podala odgovore na  pogosta vprašanja, s katerimi se, v zvezi s svojimi terjatvami, srečujejo upniki, kot npr.:

 • Kakšne listine glede obstoja terjatve potrebujem za določen sodni (izvršilni, pravdni) postopek?
 • Kdaj zastara terjatev in kaj ustavi oziroma pretrga zastaranje?
 • Kako pravilno upoštevam plačila dolžnika?
 • Kakšna so osnova pravila pobota terjatev in kako ga izpeljem?
 • Ali se mora dolžnik strinjati s pogodbo o odstopu terjatve?
 • Kakšen je položaj upnika in njegove terjatve ob začetem stečajnem postopku nad dolžnikom?
 • Kako (elektronsko) vložim predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine?
 • Kaj storiti ob ugovoru dolžnika zoper sklep o izvršbi?
 • Kako ravnati, ko je sklep o izvršbi pravnomočen, pa nisem prejel plačila?
 • Kako ravnati potem, ko Centralni oddelek za verodostojno listino odstopi zadevo na posamezna okrajna sodišča?
 • Kako pridobiti podatke o dolžniku in njegovem premoženju?
 • V kateri fazi postopka lahko še predlagam nova izvršilna sredstva?

PROGRAM

 • UPRAVLJANJE S TERJATVAMI
  • Listine glede obstoja terjatve (verodostojne listine po Zakonu o izvršbi in zavarovanju, dokazovanje z listinami v pravdnem postopku, pomen fakture, izpiska iz knjigovodske evidence – IOP obrazca, zasebne listine …)
  • Zastaranje terjatev (iz gospodarskih pogodb, glede terjatev, ugotovljenih pred sodiščem ali drugim pristojnim organom, enoletni zastaralni rok …)
  • Izpolnitev (vračunanje izpolnitve – vrstni red, zamuda z izpolnitvijo, opominjanje …)
  • Pobot – kompenzacija (pogoji za pobot, izjava o pobotu, terjatve, ki jih ni mogoče pobotati)
  • Pogodba o odstopu terjatve (položaj: odstopnika – prevzemnika terjatve – dolžnika in razmerja med njimi, uveljavljanje odstopljene terjatve v sodnem postopku …)
  • Položaj upnika in njegove terjatve v stečajnem postopku (prijava terjatev, poseben položaj upnika z ločitveno pravico, z izločitveno pravico …)
 • IZTERJAVA TERJATEV
  • Zgradba izvršilnega postopka (dovolilni del, izvršilni del)
  • Pridobivanje podatkov o dolžniku in njegovem premoženju (natančen katalog podatkov, razširjen krog zavezancev za dajanje podatkov, pridobivanje podatkov s strani sodišča, izvršitelja, upnika, novosti pri institutu seznama dolžnikovega premoženja…)
  • Predlog za izvršbo (razmejitev ureditve predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova ali na podlagi verodostojne listine, identifikacijski podatki o upniku in dolžniku…)
  • Postopek na Centralnem oddelku za verodostojno listino – CoVL (vložitev predloga, sodna taksa, sklep o izvršbi in pravnomočnost sklepa o izvršbi, ugovor dolžnika – sklep po 62. členu ZIZ, plačilo dolžnika…)
  • Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi VL (»obrazloženost« ugovora, nadaljevanje postopka na pravdi…)
  • Pravnomočnost sklepa o izvršbi na podlagi VL ( odstop zadev na posamezna okrajna sodišča, postopek izvršbe…)
  • Nadaljevanje postopka izvršbe z novim izvršilnim sredstvom (pravila tretjega odstavka 34. člena ZIZ, vložitev predloga do konca postopka…)

 

Udeleženci z gradivo prejmete še:

 • vzorec dopisa za poizvedbe o dolžnikovem premoženju– s strokovnimi pojasnili
 • vzorec predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine – s strokovnimi pojasnili

PREDAVATELJICA: Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, insolvenčnega prava, prava nepremičnin in zavarovanja terjatev.  Na delavnici vam bo prikazala vložitev predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova in postopek izvršbe, vključno s predstavitvijo vseh izvršilnih sredstev. Predstavljeni bodo tudi nekateri drugi inštituti izvršilnega postopka: ugovor tretjega, odlog izvršbe, prekinitev postopka, nadaljevanje izvršbe z novim izvršilnim sredstvom.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 130,00 EUR + 22% DDV. Cena vključuje gradivo, V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2024-68 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

Datum:23. maj 2024

Ura : od 9.00 do 11.00

Lokacija: spletna učilnica MCPZ

Kotizacija: 130 € brez ddv-ja

Več o dogodku najdete tukaj.