Novice

Petrol opozoril, da ima zaradi tega še vedno težave

Nekoliko višje najvišje dovoljene marže za bencin in dizel, ki jih je pretekli teden s spremembo uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omogočila vlada, še naprej onemogočajo pokritje vseh stroškov, povezanih z maloprodajo naftnih derivatov v Sloveniji, ter negativno vplivajo na poslovanje družbe, so sporočili iz Petrola.

Petrol opozoril, da ima zaradi tega še vedno težave

Nadzorni svet največjega slovenskega trgovca z naftnimi derivati se je namreč v četrtek seznanil s finančnimi učinki omenjene spremenjene uredbe, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Petrola.

Za dvig najvišje dovoljene marže za bencin in dizelsko gorivo se je vlada odločila prav na podlagi večkratnih pozivov trgovcev. Najvišja dovoljena marža za liter dizla se je tako s tem tednom spremenila z 0,0683 na 0,0783 evra, za liter neosvinčenega motornega bencina pa z 0,0694 na 0,0794 evra. Najvišja dovoljena višina marže za ekstra lahko kurilno olje je ostala nespremenjena.

Vlada meni, da sta pobudi za oceno ustavnosti nedopustni

Iz pridobljenih informacij o finančnih učinkih spremenjene uredbe po ocenah Petrola izhaja, da kljub dvigu reguliranih marž posameznih naftnih derivatov te "še naprej onemogočajo pokritje vseh stroškov, povezanih z opravljanjem dejavnosti maloprodaje naftnih derivatov na območju Slovenije, ter negativno vplivajo na poslovanje družbe".

Vlada je sicer najvišjo dovoljeno višino marže v prizadevanjih za znižanje inflacije občutneje znižala konec lanskega novembra. Zoper to odločitev sta Petrol in tudi njegov tekmec Mol Slovenija vložila pobudi za oceno ustavnosti s predlogom za začasno zadržanje. Vlada meni, da sta pobudi nedopustni. Ustavno sodišče o tem sicer še ni odločilo.

Obravnavali tudi odločitve prejšnje uprave

Petrolovi nadzorniki so v četrtek obravnavali tudi poročilo, ki ga je pripravila Odvetniška pisarna Zaman in partnerji, in se nanaša na odločitve prejšnje uprave podjetja, povezane s sklepanjem dolgoročne skladiščne pogodbe za skladiščenje naftnih derivatov v skladišču Zadar v letih 2021 in 2022.

Nadzorni svet je sprejel odločitev, da se za pregled ekonomskih podlag za sprejemanje določenih poslovnih odločitev ter za opredelitev višine morebitnega oškodovanja družbe angažira še strokovnjaka finančne stroke.

Več preberite tukaj