Novice

Toliko bo letos znašala minimalna plača

Minimalna plača bo v novem letu določena pri 1.253,90 evra bruto oziroma 902 evra neto, kar pomeni dvig za 50,54 evra oz. 4,2 odstotka glede na lani, je odločil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. Gre za minimalno zakonsko uskladitev, saj bo dvig sledil le letni inflaciji ob koncu leta 2023.

Toliko bo letos znašala minimalna plača

V skladu z zakonom o minimalni plači se minimalna plača enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev se uporabi uradni podatek statističnega urada o letni inflaciji decembra preteklega leta. Ta je znašala 4,2 odstotka.

Pri uskladitvi minister za delo ob rasti cen življenjskih potrebščin upošteva tudi druge zakonske kriterije, kot so gibanje plač, gospodarske razmere oziroma gospodarska rast in gibanje zaposlenosti, obenem se predhodno posvetuje tudi s socialnimi partnerji.

Mesec sledil predlogu gospodarstva

Medtem ko so delodajalci vztrajali, da letošnji dvig glede na negotove gospodarske razmere ne sme presegati zakonskega minimuma, so imeli v sindikatih precej večja pričakovanja. Predlagali so najmanj 7,5-odstotno zvišanje.

Minister Luka Mesec se je odločil za minimalno zakonsko uskladitev in tako sledil pogledom gospodarstva. V primerjavi z minimalno plačo leta 2023, ki je bila pri 1.203,36 evra bruto, bo nova minimalna plača višja za 50,54 evra in bo znašala 902 evra neto. 

Novi znesek je tako 1.253,90 evra, velja pa za plačilo dela, opravljenega po 1. januarju letos.

Minister pozval k prenovi kolektivne pogodbe v javnem in zasebnem sektorju

Mesec je ob objavi odločitve znova spomnil, da je DZ prav na pobudo Levice leta 2018 sprejel novo širšo definicijo minimalne plače. Rezultati te spremembe so po njegovem prepričanju zgovorni.

Od leta 2011 do 2017 se je minimalna plača, kot je navedel, povečala za 17,4 odstotka, v zadnjih petih letih pa za 42,7 odstotka. Povprečna plača se je v prvem obdobju medtem povečala za 10,3 odstotka, v zadnjih petih letih pa za 30,1 odstotka. "Pozitivni učinki naših ukrepov na področju minimalne plače so jasni," je prepričan Mesec.

Je pa ob tem zatrdil, da je treba večji poudarek v prihodnje posvetiti dvigu drugih plač, saj da so številni plačni razredi tako v javnem kot zasebnem sektorju pod ravnjo minimalne plače.

"Stališče vlade je, da letos minimalno plačo dvignemo za stopnjo inflacije, torej za 4,2 odstotka, hkrati pa kot minister za delo sprejemam dve pobudi sindikatov: uveljaviti moramo pravilo 'enka je minimalka' in opraviti nov izračun življenjskih stroškov, ki bo temeljil na posodobljenih podatkih dviga cen oziroma življenjskih stroškov," je zapisal minister.

S ciljem ureditve plačnih razmerij je sindikate in delodajalce tudi pozval, da letos ustrezno prenovijo kolektivne pogodbe v javnem in zasebnem sektorju. "Delo vseh zaposlenih mora biti namreč ustrezno ovrednoteno in nagrajeno," je prepričan Mesec.

Več si lahko preberete tukaj.

Skrita pot vaše kozmetike
13. marec, 2024