Novice

Na voljo spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil javni razpis P2 2024 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v podporo razvoja inovativnih idej podjetnih posameznikov in skupin ter pomoč do tržnega uspeha. Razpisanih 2,16 milijona evrov spodbud bo omogočilo zagon 30 tehnološko inovativnih podjetij, ki razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo.

Na voljo spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024

Zagonsko spodbudo v višini do 72.000 evrov lahko v letošnjem letu koristijo mikro in mala podjetja, ki so se registrirala pri pristojnem organu oziroma sodišču v obdobju od 1. januarja 2023 do vključno 15. marca 2024 ter:

  • se prednostno osredotočajo na področja skladna z načeli podnebne nevtralnosti, krožnega gospodarstva in s Strategijo trajnostne pametne specializacije (S5),
  • razvijajo inovativne (nove) proizvode, procese ali storitve ter se na inovativen način odzivajo na zahteve trga ter rešujejo problem kupcev,
  • so ustanovljena v Republiki Sloveniji kot gospodarske družbe in imajo sedež podjetja na enem izmed programskih območij Vzhodne ali Zahodne kohezijske regije.

Mlado inovativno podjetje s potencialom rasti, ki bo izpolnjevalo pogoje razpisa, bo lahko prejelo do 72.000 evrov subvencije v obliki pavšalnega zneska v treh tranšah (1. tranša 12.000 evrov, 2. tranša 21.000 evrov in 3. tranša 39.000 evrov) za dosežene minimalno zahtevane cilje vezane na posamezno razvojno fazo. Predvidene so naslednje razvojne faze: realizirana zaposlitev, vključitev v program mentoriranja, začetek izvajanja razvojnih aktivnosti, priprava "minimalno ustreznega izdelka" (angleško minimum viable product - MVP) in testiranja, zaključek razvoja, vstop na trg ter začetek komercializacije. Izplačila bodo izvedena na podlagi v celoti doseženih mejnikov razvojne faze operacije.

Vloge je potrebno oddati elektronsko preko ePortala do 29. marca 2024 do 14. ure.

Več lahko preberete tukaj.