Novice

Razpis za najboljše inovacije

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je razpisala razpis za Nacionalni izbor inovacij za leto 2024. Podjetja se s prijavo na razpis pri regionalni gospodarski zbornici potegujejo za nagrado tako na regijskem, kot tudi na nacionalnem nivoju.

Razpis za najboljše inovacije

Na razpis se lahko prijavijo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja posamezne regionalne gospodarske zbornice. Predlagatelji lahko v letu 2024 prijavijo inovacijo vseh kategorij (produktno, procesno, trženjsko, organizacijsko ali družbeno), ki je bila prvič vpeljana na trg oziroma prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju od 1. januarja 2022 do 31. marca 2024.  

Inovacijski izziv in rdeča nit razpisa izpostavlja inovacije: Izbrali smo trajnost.

Prijava na razpis regionalnih gospodarskih zbornic predstavlja odlično priložnost za promocijo inovacijskih dosežkov prijaviteljev. Priznanje za najboljše inovacije na nacionalni ravni pa pomeni najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji in širše.

Rok za prijavo na razpis je 4. april 2024. 

Povezava do razpisa, prijavnih obrazcev in več informacij