Bizi svetuje

Kje najdem podatek o povprečni plači v podjetju?

Zanimiv podatek, ki ga naši uporabniki pogosto pregledujejo.

Kje najdem podatek o povprečni plači v podjetju?

Na Biziju najdete tudi podatek o povprečni bruto plači v podjetju, in sicer v sklopu Finančni podatki.

Pod grafom so štiri izpostavljeni podatki, EBITDA, Čisti dobiček ali izguba ter sprememba glede na preteklo leto. V četrtem razdelku pa je tudi podatek o povprečni bruto mesečni plači za zaposlenega.

Povprečna mesečna plača na zaposlenega se izračuna na podlagi poročanja o stroških plač in povprečnega števila zaposlenih.

Primer TSmedia:

original 662f65504863e_Podatek_o_povprecni_placi.jpg

Če podjetje ne oddaja finančnih podatkov, potem tudi podatka o plači pri subjektu ni. Še več podatkov, tudi primerjavo med plačami do leta 2004 najdete v sklopu Kazalniki. Med vsemi podatki boste našli tudi postavke:

  • dodana vrednost na zaposlenega,
  • prihodki na zaposlenega,
  • stroške dela na zaposlenega,
  • povprečni mesečni stroški dela na zaposlenega …

original 662f656b2d7c6_Kazalniki.jpg

Povprečno plačo, stroške ter druge kazalnike lahko preverite za svoje podjetje ter za katero koli drugo slovensko podjetje, potrebujete le polni dostop na Bizi.

Ga še nimate? Preizkusite brezplačni testni dostop. Testiranje je na voljo za 24 ur in za vas brez obveznosti.