Novice

Objavljen razpis za podporne storitve za inovativne posameznike in zagonska podjetja

Na voljo je 1,84 milijona evrov.

Objavljen razpis za podporne storitve za inovativne posameznike in zagonska podjetja

Slovenski podjetniški sklad je objavil Javni razpis za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja 2024–2025. Na voljo je 1,84 milijona evrov, rok za posredovanje vlog pa je 28. junij 2024.

Namen javnega razpisa je prispevati k izboljšanju podpornega okolja za inovativno zagonsko podjetništvo preko zagotavljanja brezplačnih podpornih storitev in aktivnosti za inovativne potencialne podjetnike in inovativna zagonska podjetja.

Razpisana sredstva v višini 1,84 milijona evrov so namenjena financiranju izvajanja brezplačnih podpornih storitev in aktivnosti nacionalnega start-up konzorcija.

Nacionalni start-up konzorcij – na javnem razpisu bo izbran en za celotno Slovenijo – bo podporo ciljnim skupinam zagotavljal na dva načina, in sicer:

  • s promocijo inovativne podjetniške kulture (to je preko vsesplošnega informiranja in promocije ter start-up dogodkov) in
  • z izvajanjem različnih podpornih storitev, in sicer z izvajanjem start-up programov, start-up svetovanjem, start-up mentoriranjem in ekspertnim svetovanjem.

Na javnem razpisu lahko kandidirajo konzorciji, ki vključujejo od šest do osem partnerjev, od katerih morajo vsaj trije imeti sedež v Osrednjeslovenski, Podravski in Savinjski regiji.

Rok za predložitev vlog je 28. junija 2024. Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javni sklad republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.

Javni razpis za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja 2024–2025